bk (2 of 45) copy.jpg
vinyard-watercolour.png
vinyard-watercolour.png
pavel.jpg
bk (2 of 45) copy.jpg

about


SCROLL DOWN

about


 

Dobrý den.

Jsme obchod s vínem a vinný bar na Letné s výjimečnou a ucelenou řadou mezinárodních vín, doplněnou naší nabídkou čerstvých ústřic. Přijďte k nám posedět, nebo si vyberte lahvinku s sebou!

Hello.

We are a wine shop and a wine bar in Letná, offering a unique selection of international wines, complemented by our offer of oysters. Come and enjoy a chilled glass of wine, or take a bottle to go!

 
vinyard-watercolour.png

suppliers


suppliers


 

Our suppliers.

 

We have handpicked our suppliers with the greatest care to ensure that they share the same environmental and ethical ideas that we do, this means that all our wines are organic and sustainable and our oysters too. We care about what goes into our boodies as much as what goes back into the earth.

Dodavatelé.

 

Své dodavatele vybíráme pečlivě. Dbáme na to, aby se jejich vztah k životnímu prostředí a etické zásady shodovaly s tím, jak to vidíme my. Všechna naše vína jsou organická a ústřice pocházejí z rodinných farem. Čistota toho, co jíme a pijeme, je pro nás stejně důležitá jako to, jak se chováme k naší planetě.

 
vinyard-watercolour.png

gallery


gallery


pavel.jpg

events


events


 

Events.

Vernisáž - Různá řešení téhož - Pavel Skrott - 12 October 2017

7pm - 11pm

We are pleased to welcome new paintings/objects by Pavel Skrott. And new art certainly deserves a celebration!

Pavel Skrott usually artistically expresses by drawing and painting. He creates minimalistictic structures, which could resemble op-art. But in a closer look you can discover miniature landscapes, and dance of lines and details.  In his latest artworks, there sould be seen cracks of reality in the abstract world.

Pavel made a selection of his latest work for Brut, which he created by original technique, and asks himself a question, where is the end of the painting, and where is the borderline of painting and object. Pavel Skrott (*1987) is a graduate of Glass atelier at Prague UMPRUM, led by prof. Vladimír Kopecký and Rony Plesl

 


 

Akce.

Vernisáž - Různá řešení téhož - Pavel Skrott - 12 October 2017

7pm - 11pm

V našem prostoru uvítáme nové obrazy/objekty od Pavla Skrotta, a to je rozhodně důvod k oslavě. V pochmourných podzimních a zimních měsících možná někomu udělají radost jásavé barvy, my se však daleko raději zahloubáme nad vrstvami abstraktních, monochromatických linií. 

Pavel Skrott se umělecky vyjadřuje především médiem kresby a malby. Vytváří minimalistické struktury, při zběžném pohledu působící téměř op-artovým dojmem. Až důkladný pohled zblízka odhalí miniatury krajin a víření linií a detailů. V poslední době do jeho ponejvíce abstraktní tvorby začínají pronikat záblesky reality, kdy skrz závoj geometrické struktury prosvítá motiv měsíce, téměř na hranici viditelnosti. Pro Brut. připravil výběr z nejnovějších prací vytvořených autorskou technikou na plátně, přičemž si klade otázku, kde se nachází nejzazší okraj obrazu a zároveň kde leží hranice mezi obrazem a objektem.
Pavel Skrott (*1987) je absolventem ateliéru Skla pražské Umprum, prof. Vladimíra Kopeckého a Ronyho Plesla.